VVS Rørlegger Bergen og Åsane | Bergen - Rørleggerbedrift | Logo

Beskytt boligen mot vannskader med vannstopper

En vannlekkasje kan fort forårsake store skader på boligen og bli svært dyrt for lommeboken. Heldigvis finnes det en enkel og effektiv løsning som bidrar til å redusere store vannskader. Ved å investere i en vannstopper kan du redusere skadeomfanget betraktelig, noe som sparer deg for både høye kostnader og omfattende etterarbeid.
Scroll

En vannlekkasje kan fort forårsake store skader på boligen og bli svært dyrt for lommeboken. Heldigvis finnes det en enkel og effektiv løsning som bidrar til å redusere store vannskader. Ved å investere i en vannstopper kan du redusere skadeomfanget betraktelig, noe som sparer deg for både høye kostnader og omfattende etterarbeid.

Hva er en vannstopper og hvordan fungerer den?

En vannstopper, også kalt lekkasjestopper eller vannstoppventil, er et system som stopper vanntilførselen dersom det oppdages en lekkasje i boligen.  

Systemet består vanligvis av følgende komponenter:  

  • Trådløse sensorer som er plassert i forskjellige rom for å oppdage vannlekkasjer.  
  • En hovedenhet som aktiverer vannstopperen eller magnetventilen.  
  • En magnetventil som er koblet til rørsystemet i boligen.  
  • En enhet plassert i gangen som varsler beboerne om lekkasjer.  

Når de trådløse sensorene oppdager tegn til lekkasje i et rom, vil de sende varsler til en hovedenhet som er koblet til rørsystemet i boligen. Hovedenheten aktiverer vannstopperen og en magnetisk lås stenger vanntilførselen til boligen. Dette stopper lekkasjen før den kan forårsake store skader.  

I tillegg vil enheten som er plassert i gangen gi et lydsignal (alarm) for å varsle beboerne om at det har oppstått en lekkasje. Noen systemer gir også varsler om lekkasje via en mobilapp. En vannstopper vil altså ikke hindre lekkasjer fra å oppstå, men den vil begrense skadeomfanget ved å forhindre at store mengder vann lekker ut.  

Krav til vannstopper

Ifølge byggetekniske forskrifter (TEK17) skal det være vannstopper i boliger som er bygget eller rehabilitert etter 2010. Kravet gjelder for rom med vanninstallasjoner der det ikke er vanntett gulv eller sluk, som for eksempel kjøkken, toalett/bad, vaskerom og bod med varmtvannsbereder.

Vi anbefaler også vannstopper i eldre boliger og hytter, da disse ofte har rørsystemer som er mer utsatt for lekkasjer.

Montering av vannstopper

Prisen på vannstopper vil avhenge av boligen og hvilken type løsning du velger. De fleste forsikringsselskaper tilbyr også rabatt på forsikringen dersom du velger en FG-godkjent vannstopper.

Vi tilbyr vannstoppere fra leverandører som A-collection, Waterguard og LK systems og hjelper med montering i alle boliger og hytter. Kontakt oss for en befaring, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for ditt behov.

Foto: LK Systems

Rørlegger i Bergen
vest rørleggerservice as

En rørlegger du kan
stole på

kontakt oss