VVS Rørlegger Bergen og Åsane | Bergen - Rørleggerbedrift | Logo

Unngå frostsprengte rør

Når utetemperaturen blir kaldere, vil rørene i boligen din være ekstra utsatt for frostspreng. Dette kan skje hvis frosne rør ikke tines på en rask og korrekt måte, og potensielle vannlekkasjer kan bli svært dyrt for lommeboken. Hvis du oppdager at rørene er frosset, bør du kontakte en rørlegger for profesjonell hjelp til opptining.
Scroll
Når utetemperaturen blir kaldere, vil rørene i boligen din være ekstra utsatt for frostspreng. Dette kan skje hvis frosne rør ikke tines på en rask og korrekt måte, og potensielle vannlekkasjer kan bli svært dyrt for lommeboken. Hvis du oppdager at rørene er frosset, bør du kontakte en rørlegger for profesjonell hjelp til opptining.

Forebygging er alfa omega

For å unngå frostsprengte rør er det viktig med regelmessig vedlikehold og gode rutiner. Det kan være lurt å ta en “helsesjekk” av rørene dine for å sjekke at alt fungerer som det skal. En rørlegger kan raskt oppdage eventuelle problemer og utføre nødvendige reparasjoner. Du bør også sjekke at alle kraner fungerer som de skal, samt tømme og stenge utekranen for vinteren.

Tilstrekkelig varme

Det er viktig å sørge for at du har tilstrekkelig varme i rom hvor det ligger rør eller andre installasjoner. Rørene vil være ekstra sårbare når de er plassert i kalde områder, som for eksempel i veggen mot en bod eller ellet annet kaldt rom. Da det viktig å passe på at rommet holder en temperatur på minimum 10 grader, slik at kulden ikke trenger gjennom veggen til rørene.

Riktig vanntrykk

Et svært lavt eller kraftig vanntrykk kan være både upraktisk og kostbart. Vi har alle opplevd frustrasjonen ved å dusje med dårlig trykk, hvor det tar evigheter å skylle ut sjampoen. Lengre tid i dusjen fører til økt strømregning. På den andre siden kan et veldig kraftig vanntrykk føre til sprengte rør og vannlekkasjer, noe som fort kan bli dyrt å reparere. Det er derfor viktig å sjekke vanntrykket jevnlig.

Gjennomspyling av vvb

Det er lurt å gjennomspyle varmtvannsberederen årlig, for å fjerne grums som ligger i bunnen. Berederen bør spyles med friskt vann i ca. 30 minutter, og det må gjøres av en rørlegger. Sikkerhetsventilen i berederen bør også testes jevnlig, slik at du forhindrer blokkeringer og opprettholder anleggets sikkerhet.
Har du behov for inspeksjon eller tining av rør? Kontakt oss - vi bistår med akutt hjelp ogsørger for at det blir gjort på en trygg og effektiv måte.

Rørlegger i Bergen
vest rørleggerservice as

En rørlegger du kan
stole på

kontakt oss